Aktuellt

Blog Image

Utbildningsinsatser till medlemmar

 • Skapat av sfadmin
 • Den 17 augusti, 2023

Under hösten 2023 kommer Samordningsförbundet Södra Lappland att genomföra 2 utbildningsinsatser till sina medlemmar.

 • Försäkringsmedicinsk grundutbildning fysiskt i Lycksele 13 september

Utbildningen riktar sig till rehab koordinatorer och teampersonal inom hälso- och sjukvården, handläggare från Arbetsförmedling, Försäkringskassan samt socialsekreterare från kommuner och andra intresserade som arbetar med samordnad rehabilitering för personer i sjukskrivningsbar ålder i södra Lappland. Kunskap inom försäkringsmedicin är en av grunderna för att säkerställa god kvalitet i arbetet med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Utbildningen syftar till att ge kunskap i försäkringsmedicin och belyser sjukförsäkringen ur olika perspektiv för att skapa förståelse för dess konstruktion.

 • Utbildning i ESL metoden – datum ej satt

ESL som står för ”Ett Självständigt Liv” är en metod som ursprungligen är anpassad för personer med någon form av pytisk funktionsnedsättning. Målet med ESL är att brukaren ska kunna leva ett mer självständigt liv, minska antalet återfall, bli mer kunnig om sin funktionsnedsättning och fungera bättre i olika sociala sammanhang. I ESL arbetar man med en ”Steg för steg-manual” där man lär ut färdigheter inom olika livsområden. Manualen är uppbyggd på ett evidensbaserat sätt och innehåller delar från bland annat Social skills training, Kognitiv beteendeterapi, Aktivt lyssnande och MI.

 • Minskad risk för återfall och inläggning på sjukhus
 • Ett fungerande personligt stöd
 • Ett fungerande dagligt liv
 • Färre symtom och mindre rädsla
 • Bättre kontakter med andra
 • Bättre problemlösning vid dagliga svårigheter
 • Bättre koncentration och mindre tankestörningar
 • Rikare fritid
 • En sysselsättning som är meningsfull
Share
0 kommentarer on Utbildningsinsatser till medlemmar