Förstudie Samordningsförbund i Samverkan

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Samordningsförbund i Samverkan är en förstudie som syftar till att utreda förutsättningarna för ett mer systematiskt analysarbete och strategisk samverkan inom Västerbottens tre Samordningsförbund. Målet är att utreda och förankra förutsättningarna för både ett gemensamt och systematiskt analysarbete hos parterna och ett eventuellt genomförandeprojekt.

Förstudien som pågår perioden mars 2023 – augusti 2023 är finansierad av ESF och medfinansierad av länets tre samordningsförbund. Programområde D syftar till ökad kapacitet i den glesa geografin i Övre Norrland.

Kontaktperson: Elin Gren, projektledare
Tel: 072-211 00 78
E-postadress:

Styrgrupp:
Joel Hedlund, förbundschef Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Tel: 0730-64 75 31
E-post:

Mikael Holmlund, förbundschef Samordningsförbundet Umeåregionen
Tel: 070-592 83 77
E-post: 

Marlene Fällgren, förbundschef Samordningsförbundet Södra Lappland
Tel: 0950-167 37
E-post:

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2023-03-01 - 2023-08-31
  • ProjektägareSamordningsförbundet Södra Lappland
  • PartnersSamordningsförbunden i Västerbotten
  • StyrgruppMarlene Fällgren, Joel Hedlund, Mikael Holmlund
  • MålgruppSamordningsförbunden i Västerbotten och parterna
  • KontaktpersonElin Gren; tel. 072-211 00 78; e-post: