Matcha

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

Projektet matcha ska stå för handlingskraft för att nå arbete. De utredningar och processer som individen behöver ska vara klara innan start. Projektet ska göra skillnad för individen och tydligt visa på att man närmar sig målet arbete.

Tre geografiska områden har valts ut för att etablera företagsringar, Ersboda/Mariedal, Lärlingsgatan på Teg och Västerslätts industriområde. En företagsring kan även bildas i Skärgården eller annan stadsdel om det finns behov utifrån målgruppen.

Varje företagsring ska bestå av åtta till tio arbetsgivare. Om någon utgår p.g.a. att det inte längre föreligger ett anställningshov eller andra orsaker fyller man på med ny arbetsgivare från det geografiska området.

Fördelen med geografiska ringar är att det kan skapas en ”vi-känsla” t.ex. ”Vi ser kraften på Lärlingsgatan”. Syftet är också att bygga vidare på det samarbete och det förtroende som redan finns inom området. En av styrkorna i företagsringarna är den stora variationen av arbetsuppgifter oavsett företagens branschtillhörighet.

I projektet finns två koordinatorer som agera som spindeln i nätet. Hen balansera mellan arbetsgivarens behov och individens behov för att matcha arbetsuppgifterna med de arbetssökande.

 

Genomförande

Se ”Dokument

 

Resultat

Se ”Dokument

 

Rapporter, Övrigt Material

Verksamhetsdetaljer

  • PartnersArbetsförmedlingen och Umeå kommun, Viva resurs
  • StyrgruppUlrica Rutfors; Arbetsförmedlingen, Lars-Olof Åström; Umeå kommun, Margareta Eriksson; Arbetsförmedlingen, Annika Jansson; Vännäs kommun och Mikael Holmlund; Samordningsförbundet Umeå–Vännäs
  • MålgruppUngdomar och vuxna som genom Steget Vidare eller Ungdomstorget 2.0 fått stöd i processen att kartlägga sina möjligheter till arbete och utbildning. De har nått en punkt där man kan säkerställa att personen klarar av en längre tids praktik inför anställning och att personen är motiverad
  • KontaktpersonPeder Nyman, 070-699 94 26
X