0 kommentarer on Rapport från styrelsemöte & planeringsdag 13:e maj