Extra insats

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Extra insats

Vi befinner oss i en annorlunda och ovanlig tid, pandemin som vi befinner oss i har påverkat  alla och envar. Området där samordningsförbundet verkar så är det förändringarna på arbetsmarknadsområdet som blir tydligast. Därför avsätter förbundet medel, 260.000 kr per kommun så att man kan förstärka sitt arbete med att undvika att fler hamnar i utanförskap och att de som åter ska in i arbete eller studier får en större möjlighet till detta.

Verksamhetsdetaljer