Samverkan RC

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Samverkan RC

Under de senaste åren har förbundet finansierat två arbetsterapeuter vid resurscentrum i Lycksele, en lyckad satsning som gjort det möjligt att till exempel utföra arbetsförmågebedömningar en viktig del i rehabiliteringsarbetet. Under 2020 kommer en arbetsterapeut att finansieras av förbundet.

Verksamhetsdetaljer