Mellansteget

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Mellansteget är ett förberande år inför vuxen- och arbetsliv, för unga vuxna upp till 29 år som avslutat gymnasiesärskolans nationella program. Mellansteget är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

De kvalitativa målen är: minst 75 % av de deltagare, som fullföljer insatsen, ska uppleva att deras livssituation förbättrats, 100 % av deltagarna ska ansett sig kunna påverka insatsen och 100 % av deltagarna skall ha upplevt att insatsen hållit god kvalité.

De operativa målen är: 50 % av deltagarna ska bedömas kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, projekttiden ska leda till en gemensam metod- och utvärderingsmaterial för att klargöra individens förutsättningar, ett nytt sätt att samverka kring individen och att verksamheten ska implementeras.

Mellansteget kombinerar praktik med teori. Vid tre tillfällen har deltagarna praktik, däremellan är det teoriperioder i olika omfattning. Mellansteget erbjuder plats för 12 deltagare, nya grupper startar i augusti och avslutas i juni kommande år.

Intag till Mellansteget sker genom Ungdomstorget intro.dagar. Framtidsplanering sker i slutet av året tillsammans med individen och samverkande myndigheter.

 

 

Verksamhetsdetaljer

  • PartnersUmeå kommun, Viva i samarbete med Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
  • StyrgruppUngdomstorgets styrgrupp
  • MålgruppUnga med intellektuella funktionsnedsättningar
  • KontaktpersonEva Edwards 070-3412224
  • Hemsidahttp://www.umea.se/mellansteget/