Blog Image

Anmälan till revisionsseminariet 17 mars

  • Den 17 februari, 2023

Samordningsförbundet bjuder in till socialt revisionsseminarium för 2022 års verksamhet.

De flesta organisationer har både ekonomiska och sociala mål. De ekonomiska är lätta att mäta, men det är svårare med de sociala. Social redovisning är en metod för att planera, mäta och utvärdera de sociala målen i en organisation.

Datum: 17 mars 2023
Plats: Nolia
Tid: 8.30-12.00

Mer information skickas ut till anmälda vid senare tillfälle.

Anmälan sker till:

Share
0 kommentarer on Anmälan till revisionsseminariet 17 mars