Aktuellt

Blog Image

Medlemssamråd 15 december 2022

  • Den 15 november, 2022

Enligt Finsamlagen ska förbundsstyrelsen hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Den 15 december hålls medlemssamråd för förbunden i Västerbottens län.

Share
0 kommentarer on Medlemssamråd 15 december 2022