Blog Image

Anmälan till revisionsseminariet 25 mars

  • Den 7 mars, 2022

Samordningsförbundet bjuder in dig till socialt revisionsseminarium för 2021 års verksamhet.

De flesta organisationer har både ekonomiska och sociala mål. De ekonomiska är lätta att mäta, men det är svårare med de sociala. Social redovisning är en metod för att planera, mäta och utvärdera de sociala målen i en organisation. Från och med i år sammanställer vi det sociala bokslutet i en analysmodell där vi på ett mer överskådligt sätt kan granska och analysera våra resultat.

Inbjudan revisionsseminarium 2021 års verksamhet

Share
0 kommentarer on Anmälan till revisionsseminariet 25 mars
X