Här kan du detaljgranska bokslutet för 2022.
En PDF från det exeldokument som är grunden
i den sociala redovisningen

BUDGET & BOKSLUT 2022 ››